Windykacja staje się coraz powszechniejsza, coraz więcej osób ma z nią do czynienia na codzień. Windykacja wiąże się wieloma krokami podejmowanymi przez firmy windykacyjne, które bardzo często przejmuja długi od naszych wierzycieli. Jednym z pierwszych pism jakie możemy otrzymac jest wezwanie do zapłaty, następne pisma to zobowiazanie do zaplaty lub podpisanie ugody w sprawie splaty długu. Kiedy uchylamy sie od spłacenia wierzytelności możemy się spodziewać ze firma windykacyjna złoży sprawę do sądu zapewne razem z wnioskiem o wyjawienie majątku, a po rozsztrzygnięciu sprawy przez sąd złoży wniosek egzekucyjny. Wszystkie te pisam powinny zawierać informacje na temat wierzyciela, dłużnika oraz o wysokości długu. W naszym seriwisie przedstawiamy wzory w/w pism.